? ??????????????Island? ????? ?????? ???Rating: 4.2 (98 Ratings)??2 Grabs Today. 14600 Total Grabs. ??????
Get the Code?? ?? ?????Blue Sky? ????? ?????? ???Rating: 4.0 (39 Ratings)??2 Grabs Today. 7012 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. C BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Thursday, June 18, 2009

Kuliah Pn.Sakinah 2 (9 Jun 2009)


Analisis Data
 1. analisis data- proses penggunaan data untuk memberi makluman yang berguna untuk mencadangkan kesimpulan dan sokongan keputusan. pastikan ada sekurang-kurangnya 3 atau lebih jenis data untuk di analisis.

 2. terdapat 2 cara analisis data :
 • analisis mencari perkara yang tidak terduga

Guru membaca semua data yang diperolehi. Guru akan mendalami perkara-perkara yang tidak dijangka di dapati dalam data samada data itu menunjukkan perkara yang luar biasa, ganjil atau data yang tidak mengikut pola atau jangkaan biasa. seterusnya guru boleh membuat andaian berdasarkan pemerhatian dalaman yang dilakukan untuk meneliti punca sebenar perkara yang tidak diduga itu.


 • analisis secara pola

Penggunaan teknik analisis pola dapat melihat perkara-perkara yang berulang-ulang. Besar kemungkinan pengkaji dapat membandingkan pola analisis yang dijumpai oleh setiap guru dan mencari kepentingan analisis pola dengan perbincangan. Contoh pola yang dapat di analisis adalah seperti faktor masa pelajar untuk membaca skrip komputer, kadar kebolehan membaca pelajar dan amalan kerjasama di kalangan pelajar boleh di rumuskan dengan pola analisis seperti yang terdapat dalam kes kajian tentang kelas komputer.


(Alis Puteh 2008)


3. Data kualitatif dan kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis.


4.Cari bentuk pola dan kategori, persamaan, terangkan trend dan pertanyaan,katalogkan pemerhatian, bilang dan bandingkan dan membuat anggaran.


5.cara penyampaian laporan agak berbeza dari bentuk kajian yang lain. Misalnya dalam bentuk jadual dan sebagainya.


Langkah Analisis Data Kualitatif 1. Langkah pertama
 • tengok secara lalu maklum balas

 • ambil nota tentang tema yang dibincangkan

 • cari pola yang berulang-ulang atau penting

2. Langkah kedua

 • pilih 3 atau 4 tema kategori yang muncul dan bina matriks

 • cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama

 • tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajarnya bahagian tepinya.

 • gunakan kod warna untuk kategori yang berlainan

3. Langkah ketiga

 • jika boleh, bincangkan tinjauan dengan guru lain

 • baca tinjauan (soal selidik) dan 'highlight' kata kunci yang berkaitan dengan tema atau kategori.

 • seterusnya rekodkan dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang dibina.

4. Langkah keempat

 • tanya

 • rekod pemerhatian pola semasa melihat matriks-pola konsep, pola sikap

5. Langkah kelima

 • apa kesimpulan yang boleh kita buat

 • rekod kesimpulan samada bawah matriks atau atas kertas yang berlainan

6. Langkah keenam

 • apa langkah seterusnya yang boleh di buat

 • tinjauan (soal selidik/temubual/penilaian)

 • semak semula persoalan kajian

 • bina modul/aktiviti

 • jangan lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks

 • apa maklumat yang masih diperlukan atas pelajar, kaedah yang digunakan,maklumat latar belakang untuk kajian yang dijalankan.Kegunaan Data Dalam Plan-Do-Study-Act-Cycle

 1. Plan
 • nilai dan ringkaskan semua data yang ada

 • analisis dan kenalpasti tema utama

 • kenalpasti semua data yang akan memberikan ukuran progress penambaikan

2. Do

 • kumpul data

 • buat kajian rintis untuk pastikan strategi pengukuran dipenuhi

3. Study

 • analisis data yang telah di kumpulkan dan buat kesimpulan

4. Act

 • kenalpasti soalan tambahan yang boleh di guna

 • rancang untuk penambahbaikan berterusan

 • mengumpul data dan analisis data merupakan proses berterusan dalam penyelidikan tindakan

 • kita mungkin tidak dapat keputusan yang kita kehendaki tetapi tidak perlu risau

*rakaman video disebut sebagai pemerhatian

*pemerhatian adalah proses yang bukan sebelum dan selepas tetapi sebelum dan selepas selalunya disebut ujian.Ringkasan

 1. Panduan untuk analisis data mestilah sistematik
 • rekabentuk pendekatan sistematik untuk simpan semua data

 • cuba faham maklumat yang ingin disampaikan oleh data

 • cari tema dan pola

 • susun data berdasarkan apa yang dipelajari

 • masukkan semua data termasuk data yang tidak menyokong

 • baca dan baca data lebih dari sekali

 • bina imej visual

 • tulis nota ringkas untuk diri sendiri

 • kongsi dapatan di mana perbincangan akan timbulkan soalan baru

 • 'Let data speaks to you'.

2. Proses analisis data

 • analisis semua data (buat nota sepanjang masa)

 • ringkaskan tema kepada 3 hingga 5 idea

 • lihat kembali data dan semak tema-tema yang telah dibuat

 • bina subtema jika perlu

 • simpan nota secara berterusan

 • semak maklumat untuk cari idea yang dominan muncul

 • kenalpasti poin utama

 • cari maklumat luar untuk sokong dapatan kajian


Tambahan 1. Teknik analisis data :
 • analisis kandungan data

 • mencari perkara-perkara yang tidak terduga

 • analisis secara pola

 • analisis isu dan dilema

 • analisis secara perbincangan

2. Perkara yang perlu di beri perhatian semasa analisis data:

 • melakukan tindakan merefleksi

 • menggunakan teknik triangulasi (melibatkan analisis data dari sumber atau responden yang berlainan)

(Alis bin Puteh 2008)Rujukan:


Alis bin Puteh.2008.Kajian tindakan di sekolah satu pengenalan. Pure Honey Enterprise. Jitra.


Tuesday, June 9, 2009

Kuliah 7 (8 Jun 2009)


Kuliah oleh Cik Hajjah Halimah

Pembentangan kumpulan (Bahagian 2)

1.Kumpulan Nor Aznida
'Kaedah Peer Teaching bagi Meningkatkan Kemahiran Membaca Al Quran di Kalangan Pelajar Kelas 2 Bijak'

2.Kumpulan Nor Bahariah
'Menggunakan Teknik Eksplorasi Geo Bagi Meningkatkan Pencapaian Subjek Geografi bagi Pelajar Tingkatan 2'

3.Kumpulan Anis Firdaus
'Bagaimana untuk Meningkatkan Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Persatuan dan Unit Beruniform Kadet Polis'

4.Kumpulan Nurul Huda Mahmud Taridi
'Menggunakan Kaedah Permainan Dam Ular Bagi Meningkatkan Penglibatan Pelajar dalam Subjek Sains - Topik : Interdependence Among Living Organisms & The Environment.

5.Kumpulan Azizi
'Meningkatkan Pencapaian Pelajar Tingkatan 5 Dalam Petikan Bahasa Melayu Klasik Menggunakan Kaedah 'Think Pair Share'

6.Kumpulan Nor Baiti
'Meningkatkan Perbendaharaan Kata Bahasa Inggeris Dengan Menggunakan Role Play Simulation'

Thursday, June 4, 2009

Kuliah 6 (1 Jun 2009)


Pembentangan kumpulan (Bahagian 1)

Objektif : melihat pelbagai perspektif antara kumpulan tentang bagaimana data di kumpul dan dianalisis.


1.Kumpulan Latiffi dan Rafeqah
Menggunakan pendekatan komik/kartun dalam meningkatkan prestasi pelajar dalam subjek sejarah.


2. Kumpulan Noor Asmah dan Hafiz Hassan
Menggunakan pendekatan permainan mencari harta karun dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek kesusteraan BM.

· 4 check point
I. Terjemahan puisi
II. Penciptaan puisi
III. Pelaksanaan puisi
IV. Persembahan puisi

· Penilaian berdasarkan jenis rubrik


3. Kumpulan Ella Syafinaz dan Fadli
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan dengan penggunaan kata kunci dalam subjek biologi untuk meningkatkan prestasi pencapaian pelajar melalui kaedah penciptaan lagu.


4. Kumpulan Junaidon
Meningkatkan kemahiran menyangga bola tampar.
Ulasan: perlu di perbaiki


5. Kumpulan Faizal
Meningkatkan penguasaan sebutan dalam Bahasa Inggeris di kalangan pelajar tahun 2 sekolah kebangsaan.
· 4 kitaran (3 minggu)
· Smart reading (kaedah untuk betulkan vokal, guna buku dan kaset)
· Nyanyian (diction vocal yang lebih mantap)
· Peer teaching (30 pelajar, 6 kumpulan di mana ketua kumpulan ajar mengajar rakan- rakan lain)
· Adaptasi gesture and cheering dalam persembahan.
· Penilaian – persembahan bercerita dan choral speaking.

Thursday, May 28, 2009

Kuliah 5- Dr. Hjh Halimah Harun

Aktiviti 1:
Pelajar di minta menjawab beberapa soalan dalam sehelai kertas kosong. Antara soalan yang diberikan adalah :1.biodata diri.
2.alasan memilih kerjaya guru
3.ciri-ciri guru yang di minati
4.ciri-ciri guru yang tidak disukai
5.tugas sebenar seorang guru


Aktiviti 2:
Pelajar di minta melukis gambaran sebatang pokok di helaian kertas yang sama di mana gambaran pokok ini sebenarnya menampakkan ciri-ciri peribadi seseorang


Aktiviti 3:
Pelajar di minta membentuk kumpulan yang terdiri daripada lima orang pelajar dari pelbagai latar belakang pendidikan dan kepercayaan. seterusnya pelajar di minta memberikan tajuk proposal kajian tindakan yang bakal dilakukan. pelajar di beri tugasan menyiapkan proposal dan menghantar proposal yang telah disiapkan kepada Dr. Hjh Halimah Harun pada 28 Mei 2009.


Tajuk kajian tindakan
Teknik Pembacaan al-Quran bagi menangani masalah displin di kalangan pelajar Sekolah Sri Al-Amin.

Nama Pengkaji:
Badrol Hisham Bin Majid.
Ainul Yaqin Binti Abdullah.
Nurul Syuhada Binti Mohd Muzni.
Hasmalina Binti Hamzah.
Nawal Binti Samsudin.

Matlamat Kajian
Kajian ini adalah bertujuan meningkatkan tahap akhlak pelajar-pelajar Sekolah Sri Al-Amin sebagaimana yang dituntut di dalam Islam.

Metodologi Kajian
a) Reka Bentuk Kajian
Penyelidikan ini akan menggunakan kaedah Kajian Tindakan dengan berdasarkan pelan tindakan lima peringkat langkah:


i. Peringkat langkah pertama : Tinjauan dan masalah yang dikaji iaitu masalah disiplin yang berlaku di kalangan pelajar Sekolah Menengah Sri Al-Amin.
ii. Peringkat langkah kedua : Perancangan teknik pembacaan Al-Quran pada setiap pagi sebelum mula sesi pembelajaran di dalam kelas.
iii. Peringkat langkah ketiga : Pelaksanaan tindakan.
iv. Peringkat langkah keempat : Pemerhatian tindakan.
v. Peringkat langkah kelima : Refleksi atau Renungan dan penilaian kendiri.

b) Sasaran Kajian.
Guru-guru dan pelajar-pelajar bermasalah disiplin Sekolah Sri Al-Amin.

c) Batasan Kajian.
Tempoh masa yang diambil bagi menjalankan kajian ialah selama 8 minggu. Dalam aspek penilaian, kajian ini dibataskan kepada peningkatan disiplin pelajar Sekolah Menengah Sri Al-Amin.

d) Alat Instrumen Kajian.
i ) Soal Selidik : Untuk mendapatkan maklumbalas berkaitan perkembangan terkini tingkah laku pelajar sekolah .
ii) Temubual : Mendapatkan maklumat mengenai tahap disiplin pelajar bermasalah dari kaunselor sekolah, guru besar dan ibubapa.
iii) Pemerhatian : Untuk menilai keberkesanan teknik pembacaan Al-Quran terhadap pelajar bermasalah disiplin.

Analisis Dapatan Kajian
i) Soal Selidik : Analisis tahap tingkah laku pelajar sekolah.
ii) Temubual : Analisis kandungan.
iii) Pemerhatian : Analisis secara perbincangan.

Kesignifikanan Kajian
Dapatan kajian ini akan didedahkan kepada :
i) PIBG Sekolah Menengah Sri Al-Amin.
ii) Guru-guru sekolah melalui aktiviti perkembangan staf.
iii) Jabatan Agama Islam Selangor.

Analisis jurnal kajian tindakan

Kajian Tindakan-Analisis JURNAL by Hasmalina Kajian Tindakan-Analisis JURNAL by Hasmalina has07

Sunday, May 24, 2009

Ulasan buku Kajian Tindakan


Tajuk buku :Action Research for Teachers- A Practical Guide
Writers : Jean McNiff and Jack Whitehead
Publisher : David Fulton Publishers


Isi kandungan :


1.Pengenalan
-Apa itu kajian tindakan?
-Apakah kepentingan kajian tindakan?

Bab 1 : Perkara asas yang perlu dilakukan
Bab 2 :Merangka kajian tindakan
Bab 3 :Menjalankan gerak kerja kajian tindakan
Bab 4 :Memantau, mengumpul dan mengintepretasi data
Bab 5 :Menilai kajian tindakan
Bab 6:Mengutarakan hasil kajian dengan pihak sekolah
Bab 7:Berkongsi hasil kajian dengan pihak luarDefininsi kajian tindakan
Kajian tindakan adalah satu pendekatan lazim yang melibatkan perancangan sistematik yang profesional yang membolahkan pengkaji menyiasat dan menilai hasil kerja mereka setrusnya mewujudkan satu teori baru untuk di praktikkan.Tujuan utama kajian tindakan
(i)untuk meningkatkan mutu amalan bagi tujuan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran
(ii)untuk menghasilkan teori baru


Bab 1 :Perkara asas yang perlu dilakukan
 • Perkara pertama yang perlu dilakukan bagi seorang pengkaji adalah mengenalpasti isu yang ingin di kaji.


 • Seterusnya pengkaji perlu menyenaraikan persoalan 'wh-' dan 'how'. persoalan ini penting bagi memberi panduan untuk pengkaji mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis.


 • Misalnya :Bab 2 :Merangka kajian tindakan


Kajian tindakan memainkan peranan penting dalam merangka pelan sistematik agar penyelidikan yang bakal dijalankan mengikut urutan yang betul.Kajian tindakan melibatkan beberapa perkara seperti:


(i) merangka tindakan dan memantau tindakan
(ii)merangka gerak kerja refleksi dan pemantauan (iii)merangka rekod perkembangan perubahan yang berlaku (iv)merangka penglibatan pihak lain-melibatkan etika penyelidikan seperti:

 • etika ketika berurusan

 • etika melindungi hak peserta kajian tindakan

 • etika kepercayaan


Bab 3 : Menjalankan gerak kerja


Antara persoalan penting yang perlu di titik beratkan adalah : • apakah perkara utama yang dibangkitkan dan kaitkan persoalan tersebut dengan kaedah yang sesuai untuk mencari jawapan kepada persoalan terbabit. Misalnya,
 • apakah yang diharapkan di akhir kajian

 • kenalpasti kaedah penyelesaian yang paling efektif untuk di aplikasikan
 • pastikan cara yang betul bagi pemantauan tindakan, jenis data yang diperlukann untuk pemantauan tindakan, jenis data yang diperlukan, jenis pemerhatian atau bukti yang diperlukan

(i)pemantauan tindakan -boleh dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain.
-hasil pemerhatian di muatkan ke dalam buku catatan atau di rakam secara audio/video -dapatan data di putuskan samada dilakukan secara harian, bulanan,mingguan dan sebagainya.


(ii)dapatan data -jenis data diputuskan samada ingin dicerap secepat mungkin -dapatan data yang banyak tidak memberi kesan negatif kepada hasil kajian. data yang terpilih sahaja yang akan di nilai


(iii)hasil bukti/pemerhatian -bukti merujuk pada data tertentu yang menyokong hasil akhir kajian yang telah dilakukan.

(iv)bagaimana untuk hasilkan kesimpulan dalam bentuk yang adil dan tepat -perlu disertakan dengan bukti yang kukuh dan lengkap


(v)bagaimana untuk mengubah tindakan selepas penilaian dilakukan
-perubahan tindakan untuk kebaikan perlulah sentiasa berlaku secara konstan dan kebarangkalian kaedah lain yang lebih sesuai adalah perlu kerana dalam era pendidikan, ianya berkaitan dengan pembelajaran sesuatu yang baru dan bersifat dinamik.
Bab 4 :Pemantauan, dapatan dan intepretasi data


(i)pemantauan tindakan-sentiasa perihatin dengan perubahan yang berlaku.
(ii)Dapatan dan intepretasi data.Bab 5 : Penilaian hasil kajian

(i)Aspek kaedah
-penilaian sentiasa berkait rapat dengan kesahan dan kepercayaan. -pembuktian melibatkan 3 langkah iaitu ; • pemilihan kriteria-misalnya ; bagaimana cara untuk meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar?kriteria-samada kualiti pembelajaran mereka berkembang atau tidak.


 • pemilihan data yang sesuai-pemilihan data mestilah menjawab persoalan kajian


 • membuktikan pemerhatian-pemilihan bukti berdasarkan kajian yang dilakukan agar bukti yang di hasilkan itu kukuh.


(ii)Aspek penilaian kendiri guru • berkait dengan pihak berkepntingan yang mempunyai pengaruh untuk memperakui kebolehpercayaan teori yang di cipta


 • guru lebih mengetahui apa yang dilakukan kerana penilaian dilakukan berdasarkan praktis


 • perbincangan di kalangan rakan sekerja dan profesional juga boleh dilakukan.


Bab 6 Mengutarakan hasil kajian pada pihak sekolah


(i)menyediakan laporan untuk tatapan umum di mana laporan yang dihasilkan haruslah jelas tentang isu dan permasalahan yang dibincangkan serta penemuan yang dihasilkan.(ii)Isi kandungan laporan haruslah mengandungi perkara-perkara seperti : • huraian tentang kajian yang ingin dijalankan

 • penjelasan yang padat

 • signifikasi-bagaimana kajian yang dijalankan dapat memberi peningkatan kepada pembelajaran dan pengajaran.

 • implikasi kajian terhadap komuniti dan pihak tertentu.


(iii)format penulisan laporan:

 • pengenalan

 • latar belakang kajian

 • konteks kajian

 • kaedah dan rekabentuk kajian

 • dapatan data dan intepretasi data

 • potensi signifikasi kajian

 • implikasi kajian

Bab 7 :Berkongsi hasil kajian dengan pihak luar

Bagaimana untuk berkongsi hasil dapatan kajian dengan pihak luar?Perkara utama yang perlu di titikberat adalah :

 • komunikasi berkesan yang melibatkan-masyarakat dan jaringan elektronik, penerbitan bahan bercetak dan bahan maya, projek dan inisiatif.

 • membangunkan hasil kerja untuk kegunaan polisi pihak tertentu

RUMUSAN PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN DARIPADA BUKU INI
Saturday, May 16, 2009

Kuliah 4 (11 Mei 2009)

Kajian Kepustakaan
oleh Dr. Siti Fatimah
Dewan Budiman

A.Model Kajian Thompson
B.Definisi
C.Membanding dan membezakan
D.Menganalisis
E.Menilai
F.Membuat kesimpulan
G.Sintesis

______________________________________________________

A. Model Kajian ThompsonB.Definisi kajian kepustakaan

Sorotan daripada bahan literatur seperti buku, jurnal,artikel, seminar dan laporan
Dilakukan secara kritikal ke atas isi penting yang dikemukakan.
Memerlukan aras tinggi ‘taxonomy bloom’ iaitu:

 1. analisis
 2. sintesis
 3. penilaian

INFO - Perkara-perkara yang perlu di persoalkan dalam diri sendiri semasa melakukan kajian kepustakaan:

1. Apakah skop spesifik kajian, permasalahan, dan persoalan yang ingin di kaji.


2.Apakan jenis kajian perpustakaan yang di kaji; isu berkaitan dengan teori, kaedah kajian, polisi, contoh kajian lepas berkaitan.


3.Apakah skop kajian kepustakaan yang di kaji? Apakah jenis penerbitan yang di gunakan (jurnal, buku, dokumen badan kerajaan, media popular) apakah disiplin yang di kaji seperti psikologi kejururawatan, sosiologi, perubatan)


4.Berkesankan pencarian maklumat yang dijalankan? Adakah pencarian maklumat berkaitan sudah cukup meluas untuk memastikan setiap bahan carian yang relevan di jumpai? Adakah jumlah bahan rujukan yang di dapati bersesuaian dengan panjang penulisan kajian yang akan dijalankan?


5. Sudahkah kajian kepustakaan yang di dapati telah di analisis secara kritik ? adakah saya mengikut skema konsep dan persoalan yang ingin di jawab dan perbandingan di antara sumber kepustakaan yang di kaji? Adakah saya telah mengkaji kelemahan dan kebaikan setiap sumber rujukan kepustakaan yang didapati.


6.Adakah pembaca akan mendapati kajian kepustakaan yang digunakan itu relevan, sesuai dan boleh diguna pakai?

Rujukan:
http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html
Dena Taylor, Director, Health Sciences Writing Centre, and Margaret Procter, Coordinator, Writing Support, University of Toronto.

C. Membanding dan Membezakan
Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti, unsur suatu objek atau peristiwa.
Kemahiran ini diguna apabila:
-terdapat dua atau lebih ciri , kemungkinan
-membuat pilihan dan keputusan

Langkah penulisan kajian kepustakaan


(i)perhatikan dan beri tumpuan kepada satu atau beberapa kajian tiindakan (sampel, tempat yang di kaji, dalam kelas atau luar, prosedur, pengumpulan dan penganalisan data)


(ii)kenalpasti ciri kajian tindakan


Menurut F.D Bluford Library, North Carolina A&T State University, antara lain kemahiran yang perlu digunakan adalah :

(i)kenal pasti skop kajian samada berkaitan dengan kajian terdahulu yang pernah dijalankan oleh pengkaji sebelumnya


(ii)kenalpasti kata kunci yang berkaitan dengan skop kajian tindakan yang akan dijalankan


(iii)kenalpasti sumber rujukan yang boleh digunakan seperti :


-Buku
-Bahan rujukan
-Jurnal
-Kertas seminar
-Dissertasi
-Internet
-Indeks/abstrak
-Pengkalan data elektronik
-Penerbitan badan kerajaan
-Thesis/latihan ilmiah

Rujukan :
F.D Bluford Library, North Carolina A&T State University
http://www.library.ncat.edu/ref/guides/literaturereview03.html

D. Menganalisis
Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami satu konsep atau mencari makna yang tersirat.
Diguna untuk memahami huungkait antara bahagian dan memahami prinsip-prinsip yang terlibat.
Analisis ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

E.Menilai
Membuat pertimbangan sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasrkan bukti atau dalil yang sah.
Kemahiran ini di guna untuk membuat keputusan bagi :
-memilih sesuatu
-menerima atau menolak suatu idea


F.Membuat kesimpulan
Membuat pernyataan tentang sesuatu kajian berdasarkan pada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan suatu perkara berdasarkan penyiasatan
Kemahiran ini di guna untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong pernyataan.

G.Sintesis
Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk hasilkan gambaran menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan.

INFO : Ciri-ciri artikel jurnal yang relevan:
*Ada nama penulis
*Terdapat volume atau bilangan penerbitan ke berapa
*Setting kajian
*Implimentasi
*Kaedah kajian yang digunakan
*Keputusan atau pemerhatian
*Rumusan